footer_bg

Aplicacions

Hola, benvingut a ZINDN!

Poder electric

Sistemes de recobriment

1. Compost galvanitzat en fred

2. Compost galvanitzat en fred+segellador metàl·lic

3. Epoxi grafè zinc +capa mitjana++PU o fluorocarboni

4. Imprimació epoxi zinc+capa mitjana++PU o fluorocarbur

Objecte d'aplicació

Generació d'energia
Tèrmica:Estructura d'acer de la planta principal, suport de la caldera, bastidor de canonada integrat, pont de transferència de carbó, suport de plataforma de refrigeració per aire, armadura espacial de coberta de carbó sec, suport de l'estació de reforç, estructura de subestació, canonada, estructura d'acer de l'illa de desulfuració, etc.
Hidroelèctrica:portes d'acer, bastidor d'escombraries, canonades de pressió d'elevació de vaixells, turbina, voluta, l'estructura d'acer de la planta principal
Energia eòlica:torre eòlica, planta, coberta protectora
nuclear:membres d'acer a l'illa nuclear, planta principal, armadura espacial integrada
Fotovoltaica:tubs de parell, columnes, bigues, suport d'equip

Transmissió de potència
Subestació:estructura, pilar A, parallamps, pilar d'equips, estructura d'acer de la sala de vàlvules de l'estació de conversió, suport de cable
Transmissió:torre elèctrica, torre d'acer d'angle, torre de canonada d'acer, instal·lacions d'acer elèctric


Hora de publicació: 20-abril-2023